X
当前位置:首页多克产品多克烫熨治疗贴(3贴装)

多克烫熨治疗贴(3贴装)

型号:DT-70
生产企业许可证号:详见产品包装
注册证号:详见产品包装
注册产品标准号:详见产品包装

特点

10年优质,值得信赖

规格参数